Fasta priser för lokala resor på Tjörn & Orust 

Fastprislista för lokala resor på Tjörn & Orust. Priserna avser resa mellan två adresser, stopp eller avvikelse från färdvägen innebär extra kostnad läs här. Alla priser är i SEK och inklusive 6% moms. 

Personbil 1-4 passagerare:

 

Område Mygge Berga Kålle Rönnä Skärha Kyrke Hjälte Varek Svanes Tegne Mollö Stock Henån Sluss
Myggenäs

170

                         
 Berga, Höviksnäs 295 295                        
Kållekärr, Djupvik 345 390 345                      
Rönnäng, Stockevik 520 520 520 520                    
Skärhamn 520 520 520 520 520                  
Kyrkesund, Valsäng 520 520 520 695 595 520                
Hjälteby, Mjörn 345 415 520 520 520 520 325              
Varekil, Skåpesund 470 565 540 835 730 800 520 470            
Svanesund 585 710 730 1000 925 940 685 625 585          
Tegneby 615 730 765 1030 940 980 710 625 730 710        
Mollösund, Nösund 925 1035 1045 1045 1045 1045 1045 940 1045 940 940      
Stocken, Ellös 835 925 975 1045 1045 1045 940 835 1000 835 940 835    
Henån, Allmag 730 830 850 1045 1045 1045 835 765 880 910 1045 975 870  
Slussen, Vindön 940 1045 1045 1045 1045 1045 1045 940 1045 1045 1045 1045 940 940
                             

 

Minibuss 1-8 passagerare:

Område Mygge Berga Kålle Rönnä Skärha Kyrke Hjälte Varek Svanes Tegne Mollö Stock Henån Sluss
Myggenäs 255                          
 Berga, Höviksnäs 435 435                        
Kållekärr, Djupvik 520 585 520                      
Rönnäng, Stockevik 785 785 785 785                    
Skärhamn 785 785 785 785 785                  
Kyrkesund, Valsäng 785 785 785 1045 895 785                
Hjälteby, Mjörn 515 880 785 785 785 785 490              
Varekil, Skåpesund 705 845 815 1275 1105 1200 805 705            
Svanesund 880 1065 1100 1500 1390 1430 1025 930 880          
Tegneby 925 1115 1145 1545 1435 1465 1065 960 925 1065        
Mollösund, Nösund 1415 1545 1570 1570 1570 1570 1545 1400 1570 1400 1400      
Stocken, Ellös 1255 1390 1460 1570 1570 1570 1390 1275 1500 1245 1400 1200    
Henån, Allmag 1100 1245 1275 1570 1570 1570 1255 1135 1320 1365 1570 1460 1100  
Slussen, Vindön 1520 1570 1570 1570 1570 1570 1570 1520 1570 1570 1570 1570 1520 1520

 

RSS