Kameraövervakning i Taxi Stenungsunds bilar 

Ändamål med övervakningen

Syftet med övervakningen är i första hand att förhindra brott, speciellt de planerade, i andra hand att dokumentera ett händelseförlopp samt att identifiera gärningsmannen. Detta ska i sin tur användas som bevis vid en eventuell rättsprocess.

 

Plats för övervakning

Kupéutrymmet i taxifordon anslutna till Taxi Stenungsund AB.

 

Beskrivning av övervakningsplatsen

Kupéutrymmet i taxifordon anslutna till Taxi Stenungsund AB. Kameran ska ha en fast placering, ovan instrumentpanelen på höger sida och vara inställd så att bilderna endast visar interiören av taxibilen.

 

Upplysning om övervakningen

Taxifordon med installerad kamera kommer att utrustas med klisterdekaler anbringade på passagerardörrarna där det framgår att bilen är utrustad med kamera. 

Beskrivning av övervakningsutrustning  

Systemet består av en centralenhet samt en kamera med ID dioder. Centralenheten har 4 st kamera ingångar varav vi avser använda en av dessa för en invändigt placerad kamera som tar upp kupéutrymmet i bilen. Kameran monteras fast i bilen ovan instrumentpanelen.

 

Kamerans aktivering. 

Aktivering av kameran sker via tändningen och kameran tar efter aktivering 1 bild i sekunden under tiden som den är aktiverad . Kameran fortsätter även att ta bilder i 2h efter att tändningen slagits av.

Behandling och bevarande av bilder 

 

Lagring av bilder (digital information) 

Bilder lagras som digital information i ett minne monterat i kamerans minnesenhet. Minneskapaciteten i centralenheten varierar från 32 GB till 256 GB vilket innebär att den maximala lagringstiden för bilder (utifrån 24/7 övervakning med 1 bild i sekunden ) varierar från 4-5 dagar till 15-16 dagar.

 

Bilder lagras med en yttersta tidsgräns av maximalt 60 dygn.  

 

Ingen ljudupptagning sker. 

 

Utvärdering av information lagrat i minnet. 

För att informationen ska bli läsbara bilder måste ett speciellt läsprogram användas som endast kan öppnas av behörig person med en unik pinkod. Först därefter kan bilder granskas och skrivas ut.  

 

Bilder kommer endast att granskas i samband med att polisanmälan har gjorts och granskningen utförs av behörig, utvald personal på Taxi Stenungsund AB

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

RSS