Miljöpolicy Taxi Stenungsund AB 

Miljöpolicy Taxi Stenungsund AB

Taxi Stenungsund AB utför taxiverksamhet i Västra Götaland med 10 bilar. Vårt miljöarbete ska finnas med i vardagen för att bidra till en god omsorg om den yttre miljön. Vår målsättning är att på bästa sätt medverka till att minska den negativa påverkan på miljön som transporter innebär, samt att följa de krav och regler som finns för vår verksamhet.

 

Taxi Stenungsund AB bedriver sitt miljöarbete genom att:

  • Ständigt sträva efter att minska och förebygga föroreningar i luft, mark och vatten. Detta sker bland annat genom att använda bilar, drivmedel, oljor och däck av högsta klass
  • Bedriva internt miljöarbete som leder till ständiga förbättringar
  • Ha grundläggande miljöutbildning för samtliga chaufförer som ger ökad kunskap och miljömedvetenhet
  • I våra inköp välja produkter från företag som har ett aktivt miljöarbete med miljöanpassade produkter
  • Följa gällande lagar och förordningar samt att verka för en positiv utveckling inom miljöområdet
  • Vid nyanskaffning av fordon välja leverantör som erbjuder bästa tänkbara miljöteknik och snåla motorer utan att göra avkall på taxistandard
  • Personalen ska tillsammans arbeta för att ständigt förbättra vårt miljöarbete

Miljödiplom för Taxi Stenungsund AB

John Emanuelsson, Ordförande

RSS